Cmentarz Zamarstynowski we Lwowie, ulica Topolna

 

Osoby pochowane na tym cmentarzu :

 

>
Bolesław Mizeracki

1878 ? - 1940 ?

więcej informacji >>

 

Pochowany w na tym cmentarzu na początku wojny, w 1939 lub 1940 roku. Nie wiadomo dokładnie, w którym miejscu znajdował się grób Bolesława. Po wojnie dokumentacja cmentarza została zniszczona aby zatrzeć ślady polskości na tych terenach. Rozmawiałem ze starszym panem mieszkającym w pobliżu - wg niego pogrzeby w tym czasie miały miejsce na górce po lewej stronie od alejki biegnącej wzdłuż cmentarza.

Kiedyś cmentarz składał się z trzech części:
- niemieckiej - zlikwidowanej po wojnie. W tym miejscu znajduje się obecnie boisko szkolne i garaże
- ofiar NKWD - część na górce, zrównana z ziemią, zarośnięta krzakami i chwastami
- polskiej - zachowana z racji ciekawej architektury. Niestety wszystkie nagrobki są poważnie zniszczone, teren zakrzaczony i zarośnięty chwastami.

Cmentarz miał zostać zlikwidowany, jest nieużywany od czasów wojny. Jednak widoczne są mogiły powstałe w czasach współczesnych. Miejscowi mówią, że udaje się dostać zgodę na pogrzeb.

Poniżej prezentuję galerię zdjęć zrobionych podczas wizyty na cmentarzu Zamarstynowskim w sierpniu 2013 roku.

 

 

Lokalizacja cmentarza :