Władysław Jędrzejczak

1900 - 1978

Nazwisko rodowe :

Jędrzejczak

Data urodzenia :

5 października 1900 roku

Miejsce urodzenia :

Gołębiew / Kutno

Data chrztu :

7 października 1900 roku

Miejsce chrztu :

parafia Kutno

 

Metryka urodzenia :

Rodzice :

Matka :

Małgorzata Baranowska po mężu Jędrzejczak

? - ?

więcej informacji >>

Ojciec :

Józef Jędrzejczak

? - ?

więcej informacji >>

 

Tłumaczenie aktu z języka rosyjskiego:

444 Gołębiew -/- Działo się w mieście Kutnie dnia dwudziestego czwartego września / siódmego października tysiąc dziewięćsetnego roku o godzinie trzeciej po południu. Stawił się Józef Jędrzejczak [w nawiasie imię i nazwisko w języku polskim], wyrobnik z Go­łębiewa, w wieku lat trzydziestu pięciu, w obecności pełnoletnich Józefa Cegiel­skiego, wyrobnika z Gołębiewa, i Marcina Kornackiego, szewca z Gnojenka, i okazał nam dziecko płci męskiej, urodzone w Gołębiewie dwudziestego dru­giego września / piątego października tego roku, o godzinie siódmej rano, z jego żony Małgorzaty Baranowskiej [w nawiasie imię i nazwisko w języku polskim], w wie­ku lat trzydziestu. Dziecku temu przy Chrzcie Świętym udzielonym przez miej­scowego wikariusza nadano imię Władysław [w nawiasie imię w języku polskim], a rodzicami chrzestnymi byli Józef Cegielski i Franciszka Pasturczak. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym został odczytany, przez nas pod­pisany. Proboszcz Parafii Kutno. [Podpis księdza – nieczytelny].-/-

 

Władysław Jędrzejczak jest jednym z rodzeństwa :

>
Jan Jędrzejczak

1891 - ?

więcej informacji >>
>
Zofia Jędrzejczak

1894 - ?

więcej informacji >>
>
Józefa Jędrzejczak

1896 - ?

więcej informacji >>
>
Janina Jędrzejczak

1898 - 1898

więcej informacji >>
>
Bronisława Jędrzejczak

1899 - 1899

więcej informacji >>
>
Stanisław Jędrzejczak

1903 - 1905

więcej informacji >>
>
Leon Jędrzejczak

1905 - 1907

więcej informacji >>
>
Stefan Jędrzejczak

1908 - 1908

więcej informacji >>
>
Władysława Jędrzejczak

1909 - 1909

więcej informacji >>
>
Władysław Jędrzejczak

1900 - 1978

więcej informacji >>
>
Maria Jędrzejczak

1910 - ?

więcej informacji >>
>
Kazimiera Jędrzejczak

1914 - ?

więcej informacji >>

 

Metryka małżeństwa :

Data zawarcia małżeństwa :

25 stycznia 1919 roku

Wiek w dniu małżeństwa :

19 lat

Miejsce zawarcia małżeństwa :

Kutno

 

Żona :

Jadwiga Zarębska

1901 - 1984

więcej informacji >>

 

Dzieci Władysława i Jadwigi :

>
Janina Jędrzejczak po mężu Kowalewicz

1918 - 2003

więcej informacji >>
>
Marian Jędrzejczak

1923 - 1984

więcej informacji >>
>
Eugeniusz Jędrzejczak

1925 - 1993

więcej informacji >>
>
Zofia Jędrzejczak po mężu Lityńska

1927 - 1980

więcej informacji >>
>
możliwe dziecko

1929 - 1929

więcej informacji >>
>
Stanisław Jędrzejczak

1931 - 1996

więcej informacji >>
>
Feliks Jędrzejczak

1933 - 1996

więcej informacji >>
>
Henryk Jędrzejczak

1935 - 2016

więcej informacji >>
>
Jadwiga Jędrzejczak po mężu Skarbecka

1948 - żyje

więcej informacji >>

 

Metryka zgonu :

Data śmierci :

5 stycznia 1978 roku

Wiek w dniu śmierci :

78 lat

Miejsce pochowania :

cmentarz parafialny w Kutnie