Janina Marianna Mizeracka

1904 - 1904

Nazwisko rodowe :

 

Mizeracka

Data urodzenia :

28 stycznia / 10 lutego 1904 roku

Miejsce urodzenia :

Lublin

Data chrztu :

29 stycznia / 11 lutego 1904 roku

Miejsce chrztu :

Kosciół p.w. Św. Mikołaja na Czwartku w Lublinie

 

Metryka urodzenia -

Rodzice :

Matka :

Stanisława Mizeracka z domu Sokołowska

1874 - 1962

więcej informacji >>

Ojciec :

Bolesław Mizeracki

1878 - 1940?

więcej informacji >>

Rodzice chrzestni:

Matka chrzestna :

Agnieszka Dowęcka

? - ?

więcej informacji >>

Ojciec chrzestny :

Michał Grzybowskii

? - ?

więcej informacji >>

 

 

Tłumaczenie metryki urodzenia z języka rosyjskiego :

Działo się w mieście Lublinie na Czwartku dnia dwudziestego dziewiątego sty­cznia / jedenastego lutego tysiąc dziewięćset czwartego roku o godzinie trzeciej po południu. Stawił się osobiście Bolesław Mizeradzki [w nawiasach, w języku pol­skim:] (Bolesław Mizeradzki), lat dwadzieścia pięć, ślusarz z Czwartku, w obe­cności Michała Grzybowskiego i Jana Sokołowskiego, obydwu ślusarzy z Lubli­na, i okazał Nam dziecię płci żeńskiej, oświadczając, że urodziło się ono na Czwartku dnia wczorajszego o godzinie siódmej wieczorem z niego i jego prawowitej żony Stanisławy z domu Sokołowskiej [w nawiasach, w języku polskim:] (Stanisławy z Sokołowskich) lat dwadzieścia osiem. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odprawionym dzisiaj przez Nas dano imiona Janina Marianna [w nawia­sach, w języku polskim:] (Janina – Maryanna), a rodzicami chrzestnymi byli Michał Grzybowski i Agnieszka Dowencka [ewent.: Dowęcka]. Akt ten obecnym mało piśmiennym został odczytany i przez Nas tylko podpisany. Ks. Józef Miłkowski, Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego

 

Janina Mizeracka jest jedną z pięciorga rodzeństwa :

>

Henryka Słomka z domu Mizeracka

1901 - 1977

 
więcej informacji >>

>

Janina Mizeracka

1904 - 1904

 
więcej informacji >>

>

Zygmunt Antoni Mizeracki

1905 - 1941

 
więcej informacji >>

>

Maria Starzak z domu Mizeracka

1908 - 2006

 
więcej informacji >>

>

Tadeusz Mizerack1

1910 - 1918

 
więcej informacji >>

 

Metryka zgonu -

Data śmierci :

20 maja / 12 czerwca 1904 roku

Wiek w dniu śmierci :

4 miesiące

Miejsce pochowania :

Lublin, cmentarz przy ulicy Lipowej

Nie ma śladu po grobie Janiny. Był to prawdopodobnie tylko ziemny grób, który nie przetrwał i miejsce zostało ponownie wykorzystane przez inne osoby. W kancelarii cmentarza udzielono informacji, że Janina pochowana została w sekcji 5 (część A lub B) cmentarza przy ulicy Lipowej 16