Stanisława Mizeracka

1874 - 1962

Nazwisko rodowe :

 

Sokołowska

Data urodzenia :

12 listopada 1874 roku

Miejsce urodzenia :

wieś Przewłoka, parafia Parczew

Data chrztu :

15 listopada 1874 roku

Miejsce chrztu :

Parczew

 

Metryka urodzenia -


 

Rodzice :

Matka :

Marianna Sokołowska z domu Kopińska

1840 - ?

więcej informacji >>

Ojciec :

Jan Sokołowski

1838 - ?

więcej informacji >>

Stanisława Mizeracka z domu Sokołowska jest jedną z rodzeństwa :

>

Anastazja Sokołowska po mężu Sankiewicz

1871 - 1942

więcej informacji >>

>

Ignacy Sokołowski

1872 - ?

więcej informacji >>

>

Stanisława Sokołowska po mężu Mizeracka

1874 - 1962

więcej informacji >>

>

Jan Sokołowski

1877 - ?

więcej informacji >>

>

Marianna Sokołowska

1879 - ?

więcej informacji >>

 

Metryka małżeństwa -


71/1900, Lublin Św.Jana

Data zawarcia małżeństwa :

18 czerwca / 1 lipca 1900 roku

Wiek w dniu małżeństwa :

25 lat

Miejsce zawarcia małżeństwa :

Lublin, Katedra Św. Jana

 

Mąż :

Bolesław Mizeracki

1878 - 1940?

więcej informacji >>

 

Tłumaczenie metryki ślubu z języka rosyjskiego :

Działo się w mieście Lublinie osiemnastego czerwca / pierwszego lipca tysiąc dziewięćsetnego roku o godzinie siódmej po południu. Oświadczamy w obecności świadków: Karola Tracza montera, dwadzieścia dziewięć lat i Aleksandra Kuczyńskiego właściciela ziemskiego, dwadzieścia osiem lat; pierwszy starszy z miasta Lublin, drugi ze wsi powiatu włodawskiego, o zawarciu w tym dniu religijnego małżeństwa między Bolesławem Mizerackim, dwadzieścia dwa lata, ślusarzem, kawalerem urodzonym we wsi Samoklęski powiatu lubartowskiego, przebywającym w Lublinie w parafii katedralnej, synem Jana i Marianny z Polów małżonków Mizerackich; i Stanisławą Sokołowską, pokojówką, dwadzieścia pięć lat, urodzoną we wsi Przewłoki parafii Parczew powiatu włodawskiego, przebywającą w Lublinie w parafii katedralnej, córką Jana i Marianny z Kopińskich małżonków Sokołowskich. To małżeństwo było poprzedzone zapowiedziami w lubelskiej parafii katedralnej czwartego/siedemnastego, jedenastego/dwudziestego czwartego czerwca i osiemnastego czerwca/pierwszego lipca tego roku. Nowożeńcy oświadczają, że małżeństwa (wcześniej) nie zawierali. Akt ten wszystkim nam obecnym został odczytany i z wyjątkiem niepiśmiennej niewiasty podpisany. Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego ksiądz ………….. (nieczytelny podpis). [podpisy w języku rosyjskim:]
Bolesław Mizeracki, Karol Tracz, Aleksander Kuczyński
[Na marginesie aktu notatka w języku polskim:] Mizeracka Stanisława zmarła dnia 7 maja 1962 r. w Kłodzku. Nr aktu 128/62, USC Kłodzko

 

Dzieci Bolesława i Stanisławy :

>

Henryka Słomka z domu Mizeracka

1901 - 1977

 
więcej informacji >>

>

Janina Mizeracka

1904 - 1904

 
więcej informacji >>

>

Zygmunt Antoni Mizeracki

1905 - 1941

 
więcej informacji >>

>

Maria Starzak z domu Mizeracka

1908 - 2006

 
więcej informacji >>

>

Tadeusz Mizeracki

1910 - 1918

 
więcej informacji >>

 

Metryka zgonu -


 

Data śmierci :

7 maja 1962 roku

Wiek w dniu śmierci :

88 lat

Miejsce pochowania :

cmentarz komunalny w Kłodzku przy ulicy Dusznickiej

 

Lokalizacja grobu w wyszukiwarce GROBONET >>

W akcie zgonu oraz na pomniku widnieje nieprawidłowa data i miejsce urodzenia Stanisławy